De officier van justitie bij het Landelijk Parket heeft vandaag 5 maanden jeugddetentie (met aftrek) en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) geëist tegen een 17-jarige jongen uit Amsterdam.

De jongen stond vandaag terecht voor de meervoudige strafkamer voor jeugdzaken in Amsterdam, wegens het voorhanden hebben van een explosief en bedreigingen via e-mail van Tweede Kamerlid Geert Wilders. De behandeling vond plaats achter gesloten deuren.

Op 11 juli 2005 is de jongen aangehouden. Bij een doorzoeking van de ouderlijke woning is in zijn kamer een door verdachte zelf gemaakt explosief aangetroffen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bevatte het explosief kruit voor munitie alsmede kogeltjes uit hagelpatronen. Het explosief was met name geschikt om in een kleine omgeving brandschade of -letsel te veroorzaken. Het explosief was naar alle waarschijnlijkheid niet geschikt voor een serieuze aanslag.

Het onderzoek naar de jongen bracht aan het licht dat hij al enige tijd op internet actief was en in maart 2005 twee e-mailbedreigingen aan Tweede kamerlid Geert Wilders had gestuurd. Hij heeft dit erkend en spijt daarover betuigd.

De jongen kwam destijds als verdachte naar voren naar aanleiding van het onderzoek naar de zogenaamde Hofstadgroep. Uit het strafrechtelijk onderzoek is op geen enkele wijze gebleken dat de jongen daarvan deel uitmaakte.

De eis is ingegeven door enerzijds de ernst van de zaak, anderzijds de persoon van de verdachte. Uit onderzoek van een jeugdpsychiater, een jeugdpsycholoog en de Raad voor de Kinderbescherming is gebleken dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Ten aanzien van hem is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens en een verhoogd risico op herhaling. Daarom wordt intensieve behandeling noodzakelijk geacht, en is plaatsing in een inrichting voor jeugdigen geadviseerd. De officier van justitie heeft deze conclusie en dit advies overgenomen in zijn eis.

De rechtbank doet op 7 november uitspraak.

bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular