Enschede 19-04-2005 - Twee 12 jarige jongens bespoten met zogenaamd pur schuim, huid moet zich van binnenuit herstellen

Maandagmorgen 18 april, werd door de moeder van een 12 jarige
Enschedese jongen aangifte gedaan van openlijke geweldpleging cq
mishandeling met lichamelijk letsel tot gevolg.

Zondagavond  17 april had de 12 jarige samen met een evenoud
vriendje over de Ekersdijk in Enschede gelopen waar ze twee andere
jongens, hoogstwaarschijnlijk van dezelfde leeftijd als henzelf,
tegengekomen waren.

Een van deze twee had de beide 12 jarigen met iets uit een spuitbus die hij bij zich had bespoten.

De 12 jarige, waarvan de moeder nu aangifte deed, was ook in zijn gezicht en op zijn handen gespoten.

De tweede alleen op zijn kleding. Direct zijn de twee 12 jarigen naar
huis gegaan waar de huisartsenpost werd gebeld en werd er geconcludeerd
dat de jongens met zogenaamd pur schuim waren bespoten.

Op de huisartsenpost werd de 12 jarige behandeld en werd de pur deels
verwijderd. Omdat niet alles verwijderd kan worden loopt de jongen nu
met handschoenen aan om te voorkomen dat hij e.e.a. door te krabben
kapot maakt. Wanneer er zich nieuwe huid heeft gevormd, laten de resten
vanzelf los. De kleding van de beide jongens, waarop het schuim ook
terecht is gekomen, kan als verloren worden beschouwd.

De politie wil graag in contact komen met mensen die wellicht iets meer
kunnen vertellen over de twee waarvan er een met de spuitbus heeft
gespoten. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
Twente, afdeling Enschede-Oost, onder telefoonnummer 0900-8844.

Bron: Politie Twente