In Nederland consumeren we per persoon per
jaar iets meer dan honderd liter alcoholhoudende drank: wijn, bier
en gedistilleerd. Hoeveel we drinken, varieert met de leeftijd. Dat
blijkt uit cijfers van het CBS.

Zesglazencriterium

Zware drinkers – dat zijn mensen die
minstens éénmaal per week op één dag
zes of meer glazen alcoholica drinken – vinden we meer onder
jongeren. Naar eigen zeggen voldoet één op de vijf
jongeren (15–24 jaar) aan het zesglazencriterium. Op deze
leeftijd drinken jongeren, wanneer ze al drinken, per dag 1,4 glas.
Dat is evenveel als 65-plussers. Mensen tussen de 45 en 65 jaar
brengen het daarentegen tot 1,6 glas per dag.

Van de mensen tussen de 45 en 65 jaar is
één op de acht een zware drinker en één
op de zeven drinkt gemiddeld drie of meer glazen per dag. Van de
jongeren zit één op de tien aan dit dagelijkse
gemiddelde, ook al komen onder hen meer zware drinkers voor.

Groeiende populariteit van wijn

Sterke drank heeft de afgelopen 25 jaar
flink aan populariteit ingeboet: daarvan drinken we nu de helft
minder dan een kwart eeuw terug. Sinds het begin van de jaren
negentig is ook het biergebruik aan het dalen. Anno 2005 drinken we
daarvan weliswaar zo’n tien liter minder dan in 1990, maar
dat is nog altijd bijna 80 liter per persoon per jaar. De steeds
groeiende populariteit van wijn heeft de teruggang van bier en
gedistilleerd gecompenseerd. In 2005 dronken we ruim 20 liter wijn
per hoofd, anderhalf keer zo veel als in 1980.

De totale consumptie van alcoholhoudende
dranken is tussen 1980 en 2005 nagenoeg gelijk gebleven. Omgerekend
tot liters pure alcohol drinken we echter zo’n 10 procent
minder: 7,8 liter in 2005, tegen 8,5 liter in 1980.

bron:CBS