In 2006 gaf ruim een kwart van de mensen
van 15 jaar en ouder aan dat zij slachtoffer waren van
veelvoorkomende criminaliteit. Jongeren en bewoners van sterk
stedelijke buurten waren relatief vaak de dupe. Dat blijkt
registraties van het CBS.

Een op de acht slachtoffer van
vermogensdelict

Ongeveer 5 procent werd slachtoffer van
een geweldsdelict (mishandeling, bedreiging, ongewenste seksuele
intimiteiten) en 12 procent van een vermogensdelict (inbraak of
poging hiertoe, fietsdiefstal, beroving). Van de autogebruikers had
14 procent te maken met autodiefstal, inbraak of beschadiging.

Jongeren twee keer zo vaak slachtoffer als
ouderen

Jongeren zijn vaker slachtoffer dan
ouderen. Van de 15–24-jarigen werden meer dan vier op de tien
slachtoffer, tegen minder dan twee op de tien inwoners van 45 jaar
en ouder. Mannen zijn iets vaker slachtoffer dan vrouwen: 29
procent tegen 26 procent.

In stedelijke buurten een op drie
slachtoffer

Inwoners van stedelijke buurten zijn vaker
slachtoffer (een op de drie) dan inwoners van een minder stedelijke
buurt (bijna een op de vier). Ook in buurten waar veel wordt
verhuisd komen meer slachtoffers voor dan in buurten met weinig
verhuizingen.

Verschillen zichtbaar bij alle soorten
delicten

Ook van de belangrijkste vormen van
veelvoorkomende criminaliteit zijn jongeren vaker slachtoffer. Dit
geldt vooral voor gewelds- en vermogensdelicten. Bij autodelicten
zijn de verschillen met 25–45-jarigen iets minder groot.

Bewoners van stedelijke buurten worden
eveneens vaker slachtoffer van gewelds-, vermogens- en autodelicten
dan personen die in een minder stedelijke omgeving wonen.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular