(Persbericht) De Telegraaf komt vanochtend met het bericht dat de lonen voor jongeren omhoog gaan. In een groeiend aantal cao‘˜s worden zijn jeugdloonschalen deels afgeschaft. Ook wordt er bij het bepalen van het salaris steeds meer gekeken naar de ervaring van de werknemers dan naar de leeftijd.

De pas afgesloten cao voor grootmetaal is een voorbeeld van een cao waar de jeugdschalen aangepakt worden. Jongeren worden voortaan vanaf hun 23e als volwaardige vaklieden betaald volgens deze nieuwe cao. In eerdere cao‘˜s bleven werknemers soms wel tot hun 27e hangen in jeugdschalen. Ook bij de drogisterijen en de ´gemengde handel en speelgoed' worden begin twintigers nu beter betaald dan voorheen.

Volgens Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg is dit een logische ontwikkeling. Er zit onherroepelijk een tekort aan personeel aan te komen. Als sector moet je er voor zorgen dat je aantrekkelijk bent voor jongeren. Het aanbieden van een goed salaris is hierbij van essentieel belang.

Bij Adver-Online werken voornamelijk jonge twintigers. Deze krijgen echter niet betaald naar leeftijd, maar puur op basis van functie en kwaliteit.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular