Veel jongeren weten niet hoe vaak ze op
een dag eten. Ruim 55 procent van de jongeren in Nederland kan hier
geen goede inschatting van maken. Dat blijkt uit het Jongeren
Consumptieonderzoek van Breaker.

De vier S-en

Het doel van het onderzoek was inzicht te
krijgen in het eetgedrag van Nederlandse jongeren tussen de dertien
en dertig jaar. Voor het onderzoek werden 779 personen van dertien
tot dertig jaar gevraagd exact bij te houden wat ze 24 uur lang
aten. Het

onderzoek is uitgevoerd gedurende drie
weken. Zo blijkt dat ruim 20 procent van de ondervraagden het
aantal eetmomenten onderschat en 35 procent het aantal overschat.
In totaal konden vier type eters onderscheiden worden: Snoepers,
Snelle Eters, Strebers en Sociale Eters. Ieder eettype eet om
geheel eigen reden tussendoortjes. De Streber eet vooral
energierijke, gezonde tussendoortjes als appels of bananen, terwijl
de Sociale Eter zichzelf vooral verwent met een koekje of een
chocoladereep. De Snoeper eet tussendoortjes als aanvulling tot de
volgende maaltijd en kiest dan voor een patatje of chips. De Snelle
Eter kiest vooral gemakkelijke snacks als kleine snoepjes of iets
uit een automaat.

Thuis- versus uitwonend

80 Procent van de thuiswonende jongeren
ontbijt dagelijks. Ook eten ze iets vaker twee ons groenten (56
procent) dan hun uitwonende leeftijdsgenoten (47 procent).
Uitwonenden eten echter vaker fruit (37 procent tegen 27 procent
van de thuiswonenden). Avondeten doen zowel uit- als thuiswonende
jongeren in rap tempo. Bijna de helft redt het om binnen twintig
minuten het avondmaal te nuttigen.

Afvalrace

Ook werden aan de respondenten vragen
gesteld over diëten en lijnen. Zo blijkt bijna
één op de tien meisjes tussen de dertien en 21 jaar
op dit moment een dieet te volgen. In totaal heeft 36 procent van
vrouwen in deze leeftijdscategorie één of meerdere
keren gelijnd. Van de vrouwen tussen de 22 en dertig jaar heeft
ruim de helft wel eens een dieet gevolgd. 29 procent van deze
vrouwen lijnde zelfs meer dan één keer. Mannen doen
niet mee aan de afvalrage. Van alle ondervraagde mannen tussen de
dertien en dertig had zo'n 10 procent wel eens gelijnd.

Eetlust

Opvallend is dat mannen beduidend minder
tussendoortjes eten als ze ouder worden. Van de groep mannen van
dertien tot 21 jaar eet bijna 80 procent dagelijks een
tussendoortje. Bij mannen tussen de 21 en 30 jaar is dit 47
procent. Bij vrouwen is dit verschil minder groot (74 procent
versus 65 procent).

bron:Friesland Foods