De Nederlandse jeugd is onregelmatig
verdeeld over de buurten van het land. Veel jongeren wonen in sterk
stedelijke buurten, terwijl gezinnen met jonge kinderen vooral
buiten de steden wonen. Dat blijkt uit waarnemingen van het
CBS.

Jongeren in studentenwijken

Buurten met relatief veel jongeren tussen
de 15 en 25 jaar zijn vooral te vinden in zeer sterk stedelijke
gebieden. In de jongerenbuurten is over het algemeen het aandeel
studenten relatief hoog, zoals de ‘Uithof’ in Utrecht
op het universiteitsterrein en ‘Studentenflats’ in
Diemen nabij het Sciencepark van Amsterdam. In deze buurten maken
studenten hoger onderwijs ongeveer 60 procent uit van de
buurtbevolking.

Kinderen op platteland

Kinderen onder de 15 jaar wonen vooral op
het platteland. Gemiddeld komen niet-stedelijke buurten uit op een
aandeel kinderen van 20 procent. In buurten als
’Urkerhard’ in Urk en ’Blokgauw 7 en 8’ in
Edam-Volendam loopt dat op tot zelfs 40 procent. In zeer sterk
stedelijke buurten komt het aandeel kinderen gemiddeld uit op 14
procent. Toch is ook in de zeer sterk stedelijke Haagse
Schildersbuurt 30 procent van de bewoners jonger dan 15 jaar. In
Eindhoven komen meer kinderen voor in de buitenwijken dan in het
centrum. Daar wonen juist meer jongeren.

Meer vrouwen in vergrijsde buurten

In de meeste buurten wonen vrijwel
evenveel mannen als vrouwen. In buurten met een hoog aandeel
ouderen wonen echter vaak meer vrouwen dan mannen. Dat komt omdat
vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen.

In Eindhoven bijvoorbeeld zijn twintig
buurten waar meer vrouwen dan mannen wonen. In zeventien van deze
buurten is meer dan 20 procent van de inwoners ouder dan 65 jaar.
Over heel Nederland ligt het gemiddeld aandeel ouderen met 14
procent duidelijk lager.

Mannen wonen bij technische
opleidingen

Er zijn ook buurten waar juist meer mannen
dan vrouwen wonen. Deze buurten liggen vaak vlakbij specifieke
instellingen, zoals universiteiten met voornamelijk mannelijke
studenten (‘Drienerveld’ bij Universiteit Twente in
Enschede, de ‘TU-wijk’ in Delft), justitiële
instellingen (Veenhuizen) of verpleeghuizen met aparte afdelingen
voor mannen (‘Eckartdal’ in Eindhoven).

bron:CBS