In het kader van vrijheid en mensenrechten bezoekt minister Andre Rouvoet van Jeugd en Gezin dinsdagavond 29 april het verzetsmuseum in Gouda. Tijdens deze avond zal de minister deelnemen aan een interactieve show samen met een aantal ?kansarme? jongeren. De avond staat in het teken van vrijheid en wordt gepresenteerd door Jeroen Kramer (Klokhuis).  De opzet van de show is om met name jongeren verder te laten kijken dan de vanzelfsprekendheid van de eigen vrijheid.

Belang
Ouderen herinneren de bevrijding als de dag van gisteren, maar voor jongeren lijkt deze dag elk jaar minder te betekenen. Er zullen tevens  steeds minder veteranen zijn die ons herinneren aan het verleden en aan het belang  van  vrijheid. Het verzetsmuseum Gouda en iGlow Media achten het van groot belang om vaker dan een keer per  jaar  stil te staan bij onze vrijheid en de rechten van de mens. Doormiddel van een groot opgezette interactieve show zullen jongeren en genodigden stil staan bij deze belangrijke onderwerpen.

Het Tribunaal
Minister Rouvoet zal deelnemen aan de interactieve mediashow 'HET TRIBUNAAL'. De show is een initiatief van het verzetsmuseum Gouda en audiovisueel bureau iGlow Media. Het betreft hier een interactieve mediashow, waarin kijkers een keuze moeten maken tussen eenaantal gepresenteerde dilemma?s. De te maken keuzes zijn gerelateerd aan de universele verklaring van de rechten van de mens. Ze hebben derhalve ook alles te maken met de
strijd om de vrijheid tijdens de Duitse bezetting en de vrijheden en dilemmas van nu.

Jongeren
Ongeveer twintig jongeren zullen deze avond aanwezig zijn om 'HET TRIBUNAAL' te spelen. Presentator Jeroen Kramer zal de avond begeleiden en na afloop samen met aanwezigen, discussie voeren over verschillende onderwerpen. Na afloop van de show zal er, onder genot van een hapje en drankje, gelegenheid zijn voor het stellen van vragen aan de minister en initiatiefnemers. De avond zal beginnen rond 19:30 en eindigen tegen 22:00 uur.

Pers
Journalisten die zich aanmelden voor 'HET TRIBINAAL' van 29 april a.s. in het
Verzetsmuseum Gouda, kunnen minister Rouvoet van Jeugd en Gezin enkele vragen stellen m.b.t. het evenement. Tevens staan de initiatiefnemers van 'HET TRIBINAAL' de pers te woord. De show heeft een hoog visueel karakter zodat er voldoende ruimte is om mooie beelden te maken.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met
Verzetsmuseum Gouda of iGlow Media Zwolle