Alle musea worden gratis voor jongeren tot
en met 12 jaar. Daarnaast wordt de amateurkunst beter ondersteund
en komt er meer aandacht voor cultuur in het onderwijs. Dit staat
in de notitie 'Kunst van leven'. De ministerraad heeft ingestemd
met de notitie op voorstel van minister Plasterk (OCW). Aanleiding
is het advies van de Raad voor Cultuur, dat in het voorjaar van
2007 is uitgebracht.

De hoofdlijn van de notitie is ruimte
bieden aan talenten om hen te laten uitgroeien tot internationale
toppers.

Enkele maatregelen uit de notitie
zijn:

De Vermeerprijs wordt ingesteld. Dit is
een grote nationale prijs voor de kunsten, die cultureel talent van
internationale kwaliteit de kans geeft zich verder te ontwikkelen.
De prijs is vergelijkbaar met de Spinozaprijs in de wetenschap.

De monumentenzorg wordt gemoderniseerd
door niet alleen te kijken naar het object zelf, maar ook naar het
landschap waarin het staat.

Op het gebied van beeldende kunst wil het
kabinet meer aandacht voor toptalent, meer relevantie voor het
publiek en het aanzien van Nederlandse beeldende kunst in het
buitenland versterken.

Het ministerie van OCW maakt afspraken met
de publieke omroep om de aandacht voor cultuur op de publieke
zenders te vergroten.

Theater moet zichtbaarder en herkenbaarder
worden. Acht vaste stads- of regiogezelschappen en een Friestalig
gezelschap krijgen subsidie.

Er komt een fonds voor muziek, theater en
dans en een fonds cultuurparticipatie.

Bron:OCW