Doetinchem/Braamt 14-04-2005 - De politie Doetinchem heeft onlangs een
onderzoek naar strafbare gedragingen van jongeren in de wijken de Huet,
Oosselt en het dorp Braamt afgerond. Er werden de afgelopen weken 45
jongeren verhoord over o.a. brandstichtingen, vernielingen, diefstallen
en bedreigingen. Er werden verklaringen over ruim 100 feiten afgelegd.
In totaal is er een schade van enkele tonnen ontstaan. Dieptepunt
vormden de branden van school 't Veer en een boerderij in Dichteren. De
verdachten van deze kapitale branden zijn aangehouden en dit is al
eerder aan de media gemeld. Het proces-verbaal gaat binnenkort naar het
Openbaar Ministerie in Zutphen voor de verdere afhandeling.

Naar aanleiding van diverse aangiften en klachten over strafbare
gedragingen in de Doetinchemse wijken en het dorp Braamt heeft de
politie de afgelopen periode een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Vooral zaken als vernielingen van tuin- en straatmeubilair
(hekjes/verkeersborden), vernielingen bij allerhande wijkgebouwen en
scholen (ruiten ingooien), brandjes, winkeldiefstallen en bedreigingen
van leeftijdgenoten begonnen een stijgende lijn te vertonen en vormden
een grote ergernis onder de wijkbewoners.

Na een inventarisatie van de feiten en een daderanalyse werden in
januari  de eerste jongeren aangehouden. Al snel bleek de
betrokkenheid van enkele van hen bij twee kapitale branden waarbij in
november 2004 een leegstaande school en een te verbouwen boerderij in
vlammen opgingen.

In de daarop volgende weken zijn 45 jongens aangehouden, allen in de
leeftijd van 14 tot 21 jaar en van hen werden er 18 voor het onderzoek
in verzekering gesteld.

Tijdens de verhoren kreeg de politie inzicht welke jongeren bij de
inmiddels aanzienlijke lijst van strafbare feiten betrokken waren. De
feiten vonden plaats van eind 2003 tot begin 2005.
Naast de reeds genoemde strafbare feiten zijn er ook verklaringen
opgetekend over vernielingen met vuurwerk, graffitizaken en handel in
xtc.

Ook tijdens dit onderzoek bleek, dat lang niet van alle feiten aangifte
was gedaan. Oftewel: de jongeren bekenden een vernieling of
brandstichting, maar in het processensysteem van de politie bleek dat
er geen aangifte was gedaan!

Voor een aantal feiten kan men tegenwoordig aangifte via internet doen
(kijk op www.politie.nl), waardoor het aangifteproces enorm
vereenvoudigd is.

De politie heeft door dit onderzoek een duidelijk beeld gekregen van de
dadergroep en merkt dat de overlast aanzienlijk minder is.

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland