De Rechtbank in Den Bosch heeft vijf minderjarigen veroordeeld voor een brandstichting in een islamitische school en een poging tot brandstichting in een moskee in Uden in november 2004. De rechtbank legde de minderjarigen jeugddetentie (waarvan een deel voorwaardelijk) werkstraffen en leerstraffen in de vorm van de cursus ´Pubers in de knel' op.

Beide strafbare feiten hadden plaats enkele dagen nadat Theo van Gogh om het leven werd gebracht. Er waren in Nederland meerdere pogingen gedaan tot brandstichting in islamitische gebedshuizen en instellingen. Mede als gevolg hiervan leefden in de Nederlandse samenleving alom gevoelens van onrust en onveiligheid. Deze gevoelens zijn niet alleen blijven voortbestaan, maar ook toegenomen, zeker bij de moslimbevolking in Nederland, zo stelt de rechtbank.

bron:Rechtbank Den Bosch