Driekwart van de jongeren heeft zich nog nooit actief beziggehouden met de vraag 'waar ze later van gaan leven'. Desgevraagd willen ze graag rond hun 60e stoppen met werken. De grootste groep verwacht dan 70% van het eind- of middelloon te ontvangen. De meeste jongeren weten niet wat zij aan pensioenpremie betalen en als ze denken het te weten, schatten ze het veel te laag in. Kortom, jongeren hebben hoge verwachtingen van hun pensioen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd.

'Het past bij jongeren om over pensioen te zeggen: nu even niet. Op onze vraag wanneer dan wà©l, scoort het antwoord bij pensionering het hoogst. Maar als je zulke hoge verwachtingen hebt van je pensioen, is dat echt te laat'aldus Elske ter Veld, voorzitter van de Stichting Pensioenkijker.nl.

Om het pensioenbewustzijn onder jongeren te vergroten, start de Pensioenkijker op 25
oktober voor jongeren de campagne'Breng de toekomst dichterbij'. De site www.futuremail.com.mx staat hierbij centraal.

Zijn jongeren op de hoogte van hun pensioen?
De helft van de jongeren tussen de 16 en 28 jaar is niet op de hoogte van zijn pensioen en 40% zegt een beetje op de hoogte te zijn. Pensioen is echt 'iets voor later'; een ver van je bed show. Op de vraag of ze actiever over hun pensioen zouden moeten nadenken,antwoordt de helft van de jongeren ontkennend. Hier voeren zij verschillende redenen voor aan, zoals: omdat het goed geregeld is, of omdat er tussentijds nog zoveel verandert dat nadenken niet veel zin heeft. Jongeren hebben geen beeld waarvan ze later moeten leven. De helft verwacht dat dit onder andere het pensioen zal zijn, aangevuld met eigen spaargeld. Slechts een derde noemt de AOW als bron van inkomsten. Overigens zijn jongeren met een wat praktischer opleiding zoals VMBO en MBO meer op de hoogte van hun pensioen dan jongeren met een HAVO- of VWO-opleiding. Naarmate jongeren ouder worden en zelfstandig gaan wonen, raken ze beter op de hoogte.

Weten jongeren wat zij voor hun pensioen betalen en hoeveel ze later krijgen?
Hoewel bijna de helft van de jongeren geen idee heeft hoeveel ze daadwerkelijk aan AOW en pensioenpremie betalen, weten ze wel dat ze er niet meer dan zo'n 6-10% van het brutoloon aan kwijt willen zijn. Dit terwijl de AOW-premie alleen al 18% is 64% van de jongeren willen voor hun 65ste stoppen met werken; 50% van hen verwacht dat ook te realiseren. 10% verwacht door te moeten werken tot na de 70ste verjaardag. De verwachtingen over het te behalen pensioen zijn zeer rooskleurig. De grootste groep(40%) verwacht 70% van zijn laatst verdiende loon te krijgen.

Korte beschrijving campagne
De uitkomsten van het onderzoek, dat is uitgevoerd door CNV Jongeren, geven voor de
Stichting Pensioenkijker.nl aan hoe noodzakelijk het is om het pensioenbewustzijn onder jongeren te vergroten. Bewust is de actie gericht op 25-jarigen die nog zo'n 40 jaar werken voor de boeg hebben, om hen te stimuleren bewuste keuzes te maken voor later. Onder het motto 'Breng de toekomst dichterbij'start daarom ook op 25 oktober de campagne die jongeren wijst op de wereld van 2045. Dit gebeurt via radiocommercials, 15.000 sms-jes naar 25-jarigen en een prijsvraag waarvan de winnaar bekend gemaakt wordt in het radioprogramma van Robbert Jensen op Yorin FM. Via de site www.futuremail.com.mx kunnen jongeren een mail van henzelf uit de toekomst ophalen. Een ludieke campagne om de aandacht van jongeren te vestigen op waar ze nu over na moeten denken om ook straks een leuk leven te hebben.

bron:Pensioenkijker