Ook jongeren willen eerder stoppen met werken. Schoolgaande jongeren denken op hun 60e met werken te stoppen.
Jongeren met een baan willen zelfs al rond hun 56e stoppen. Deze
gegevens zijn afkomstig uit de pensioentest die CNV Jongeren
ontwikkelde in opdracht van de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). VB en CNV Jongeren starten vandaag een
gezamenlijk project om pensioen onder de aandacht van jongeren te
brengen.  
   
Uitkomsten pensioentest  
De door CNV Jongeren ontwikkelde pensioentest staat op www.4114.info.
Deze test is inmiddels door ruim 2000 jongeren ingevuld. 60% van de
invullers is jonger dan 18 jaar. Meer dan 80% van de jongeren die de
test deden, zitten nog op school. 14% werkt en 4% is werkloos. De
verdeling jongens en meiden is respectievelijk 57 en 43%.  
Opvallende uitkomst is dat 26% van de jongeren denkt het pensioen
geheel op eigen kracht bijeen te sparen. 37% wil dit geheel via de
werkgever doen via een collectieve pensioenregeling. Nog eens 37% kiest
de mogelijkheid van zelf sparen à©n deelname via de werkgever aan een
collectieve pensioenregeling.  
Jongeren die nog op school zitten, denken op hun 21e hun eerste baan te
hebben. Op hun 25e stappen ze in een pensioenregeling in en rond hun
60e verlaten ze de arbeidsmarkt. Ze verwachten 85 jaar oud te worden.
 
Jongeren die al werken kregen op hun 22e de eerste fulltime baan. Ze
beginnen rond hun 25e met pensioensparen en willen rond hun 56e
levensjaar stoppen met werken. Ze denken 80 jaar oud te worden.  
   
Verdere projectinhoud  
Jongeren zijn een belangrijke doelgroep om het collectieve
pensioenstelsel in Nederland in stand te houden. Daarom is binnen de
VB-campagne Duidelijk Pensioen het thema Solidariteit aan bod, met een
focus op jongeren. Hoewel pensioen voor jongeren een ver-van-mijn-bed
onderwerp is, is ook CNV Jongeren van mening dat jongeren zich ermee
bezig moeten houden. De samenwerking tussen beide partijen vloeit voort
uit dit gedeelde belang. CNV Jongeren en VB werken momenteel samen aan
een CD-Rom over pensioen die is gericht op laatstejaars studenten. Deze
CD-Rom zal in januari 2005 gereed zijn. Daarnaast worden presentaties
over het onderwerp gehouden.    

Bron: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en CNV Jongeren