Jongeren staan sympathiek tegenover de vakbeweging, maar is in de ogen van veel jongeren een stoffige club. Jongeren voelen zich te weinig verbonden. Dit blijkt onderzoek dat FNV Bondgenoten heeft laten doen.Uit het onderzoek blijkt dat jongeren wel warm lopen voor de onderwerpen waar de bond zich mee bezig houdt; veilig werken, werkzekerheid, seksuele intimidatie, kinderopvang en pensioen. Hierover willen zij graag meepraten.  

Op het congres van de FNV (dinsdag 24 en woensdag 25 mei )zal FNV Bondgenoten voorstellen om zich als FNV voortaan nadrukkelijker te richten op de groep tot 35 jaar. In CAO's wil FNV Bondgenoten in ieder geval meer afspraken maken die jongeren aanspreken en waar dat gebeurt zal de vakbond er beter met jongeren over communiceren.  
 
Oppervlakkig gezien ziet de toekomst rooskleurig uit. Ruim driekwart van de jongeren zegt positief te oordelen over het functioneren van de vakbonden. De emotionele intensiteit van de oordelen is echter gering. Jongeren zien de bond onvoldoende als assertieve actieve maatschappelijke speler. Daarvoor is het nodig dat FNV Bondgenoten meer laat zien wat zij doet. 
  
Als je ziet wat jongeren willen dan zijn dat zaken die FNV Bondgenoten nu ook al aanpakt. Toch blijkt dat jongeren hebben het gevoel dat de vakbonden vooral opkomen voor de belangen van de oudere generaties. Henk van der Kolk: 'Naast laten zien wat we doen, ook nu al voor jongeren, moeten we meer met hen in gesprek over hun wensen en verlangens. Maar ze willen ook een andere taal, ze hebben hun eigen spelregels. We moeten onze taal aanpassen. Geen Haags geneuzel. Meer nieuwe vormen van communicatie, zoals internet'.  
 
Jongeren blijken daarnaast enorm veel waarde te hechten aan keuzevrijheid. Keuzevrijheid is de rode draad in het onderzoek. Word ik eigen baas of wil ik werken onder een baas? Kinderen of niet? Naar de crà¨che en blijven werken of stoppen? Henk van der Kolk: 'Net zoals mensen niet meer hun hele leven voor à©à©n baas werken, zijn ze ook niet meer hun hele leven lid van een vakbond. Jongeren vormen de grootste instroom onder onze nieuwe leden, maar blijven vaak maar een paar jaar lid. We moeten meer doen om de keus voor het lidmaatschap te bevestigen. Dit kan door beter te luisteren, in gesprek te gaan met jongere werknemers en door samen naar oplossingen te zoeken'. Ook denkt FNV Bondgenoten na over een basislidmaatschap dat goedkoper is dan het huidige lidmaatschap.  
 
bron:FNV bondgenoten