Gisteren starte de campagne ‘Wat voor
kuddedier ben jij?’
waarin jongeren worden aangespoord
hun mening te geven en niet zomaar mee te lopen met de groep. De
campagne komt voort uit het Veiligheidsprogramma van de ministeries
van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het Veiligheidsprogramma ‘Naar een
veiliger samenleving’ heeft tot doel de veiligheid in
Nederland te verhogen. Uit cijfers blijkt dat eenderde van de
jongeren zich wel eens schuldig maakt aan overlast en
criminaliteit. Onder invloed van groepsdruk overschrijden jongeren
regelmatig de grens van wat wel en niet kan als het bijvoorbeeld
gaat om vandalisme, geweld, misbruik van 112, diefstal/heling en
overlast.

Op www.watvoorkuddedierbenjij.nl
worden jongeren op een humoristische manier aangezet om hun eigen
mening te geven. In de
TV-commercial
rappen Yes-R en De Cock (acteur Piet Römer)
uit de serie Baantjer over groepsgedrag, meelopers en sporen
jongeren aan om voor hun eigen mening uit te komen.

De nieuwe campagne is een vervolg op de
succesvolle campagne van begin dit jaar ‘Wat voor eikel ben
jij?’. Enkele resultaten van deze campagne:

1,2 miljoen websitebezoeken totaal,
waarvan 30 % herhaalbezoek.

1.000 jongeren gaan elke dag op de website
met elkaar in discussie.

Bereik: 97% van jongeren herkent de
campagne

Jongeren geven aan na de campagne vaker
met vrienden te praten over onderwerpen als geweld, overlast,
vandalisme enz.

bron:MinJus