Oud-minister van Economische Zaken Joop
Wijn treedt per 1 juni aanstaande in dienst bij Rabobank Nederland.
Hij wordt directeur bij Rabobank Nederland. Wijn gaat rechtstreeks
rapporteren aan de raad van bestuur. Wijn start met een uitgebreid
kennismakingsprogramma in binnen- en buitenland. De precieze
invulling van het takenpakket wordt later vastgesteld.

Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk toont
zich bijzonder verheugd over de komst van Joop Wijn.'Tijdens onze
recente gesprekken is gebleken dat er een zeer goede klik is tussen
Joop Wijn en de Rabobank. Hij heeft bancaire ervaring maar beschikt
ook over ruime financiële, fiscale en economische expertise.
Zaken die Rabobank goed te pas zullen komen. Daarnaast profileert
hij zich als sociaal en maatschappelijk betrokken. Wezenskenmerken
die ook van toepassing zijn op de Rabobank'.

Joop Wijn verwacht dat hij zich zeer thuis
zal voelen bij de bank:'De structuur van de bank met zijn
maatschappelijke binding en betrokkenheid en de cultuur waarbij de
klant centraal staat, spreken me bijzonder aan'.

Joop Wijn is 37 en heeft 4 jaar gewerkt
bij ABNAMRO laatstelijk als investment manager venture capital, was
vier jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA en is
oud-staatssecretaris van Economische Zaken en van Financiën,
en oud-minister van

Economische Zaken.

bron:Rabobank Nederland