Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib
verwelkomt Joris Voorhoeve als de nieuwe voorzitter van de Raad van
Toezicht. Vanaf 1 juni zal hij in deze functie het inhoudelijk en
financieel beleid van de organisatie controleren en Oxfam Novib
vertegenwoordigen in het bestuur van Oxfam Internationaal.
Voorhoeve volgt Ella Vogelaar op, die in februari toetrad tot het
nieuwe kabinet.

Zowel in zijn studie, als in zijn vele
bestuurlijke en wetenschappelijke functies heeft Voorhoeve een
rijke ervaring opgebouwd op het gebied van ontwikkelingseconomie,
internationale betrekkingen en veiligheidsvraagstukken. Als
kamerlid voor de VVD hield hij zich bezig met het terrein van
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken. Bekendheid in
Nederland kreeg Voorhoeve vooral door zijn rol als
fractievoorzitter voor de VVD en zijn ministerschap voor Defensie
in de jaren negentig. Daarnaast was Voorhoeve onder meer directeur
van Instituut Clingendael en bijzonder hoogleraar
Politiek-bestuurlijke Aspecten van Internationale Organisaties in
Leiden. Sinds 1999 is hij lid van de Raad van State.

Voorhoeve is zeer gemotiveerd voor zijn
nieuwe functie. Dit is een mooie kans om me opnieuw in zetten voor
ontwikkelingssamenwerking. Ik sta volledig achter de missie van
Oxfam Novib voor een rechtvaardige wereld zonder armoede en mensen
te steunen die opkomen voor hun eigen rechten.

Oxfam Novib heeft in Voorhoeve een
voorzitter gevonden die zeer wel voldoet aan het profiel dat de
organisatie voor ogen had. Waarnemend voorzitter Cees ten Broek: We
zochten een ervaren, deskundige voorzitter, met kennis van en
passie voor ontwikkelingssamenwerking en een breed netwerk in de
politiek en in maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland
als internationaal. Voorhoeve heeft al die kwaliteiten en is een
grote aanwinst voor onze organisatie.

De Raad van Toezicht van Oxfam Novib is
vorig jaar ingesteld als opvolger van het stichtingsbestuur. Leden
van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben elk een eigen
deskundigheid die professioneel en kritisch toezicht op het beleid
van Oxfam Novib mogelijk maakt.

bron:Oxfam Novib