Na afloop van de Provinciale
Statenverkiezingen van 7 maart jongstleden meldde een journalist
van het dagblad Metro dat hij vijf keer met verschillende
stempassen aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Hij weigerde de
namen te noemen van de personen die hem hun stempas hadden gegeven.
Wel gaf hij aan overeenkomstig ieders wens gestemd te hebben.

De gemeente deed hierop aangifte van het
valselijk deelnemen aan de verkiezingen. Deze aangifte werd
gebaseerd op verklaringen van de journalist zelf. De fraude was
niet zelfstandig bij de stembureaus vast te stellen.

Nader onderzoek leidde niet tot ander
bewijs voor de beweerde stempasfraude. Het enige bewijs dat in deze
zaak bestaat, namelijk de inhoud van de aangifte en de verklaring
van de journalist, is afkomstig van de verdachte zelf. De wet
verbiedt een veroordeling op basis van alleen de verklaring van de
verdachte. De conclusie is dat er onvoldoende bewijs is om de
journalist te veroordelen. De gemeente en de betrokken journalist
zijn inmiddels van de beslissing op de hoogte gesteld.

bron:OM