Hare Majesteit de Koningin brengt in het kader van haar 25-jarig regeringsjubileum donderdag 12 mei 2005 een bezoek aan Groningen. De Koningin bezoekt in deze provincie de Blauwe Stad en Delfzijl. In de Blauwe Stad, het nieuwe woon-, natuur- en recreatiegebied in het Oldambt, verricht zij de eerste officiële waterinlaat van het toekomstig meer van de Blauwe Stad. In Delfzijl krijgt de Koningin een toelichting op de revitalisering van woonwijken en industriële ontwikkelingen in de stad en is zij aanwezig bij de start van de jaarlijkse Pinksterfeesten.

Ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum brengt de Koningin een bezoek aan alle provincies in Nederland. Deze jubileumbezoeken hebben zowel feestelijke als inhoudelijke elementen. Aandacht wordt besteed aan kenmerkende ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar en verwachte ontwikkelingen. Groningen is de eerste provincie die wordt bezocht.

De Koningin wordt om 13.00 uur door de Commissaris van de Koningin, de heer J.G.M. Alders, verwelkomd bij het gebouw van de Blauwe Stad in Winschoten. Daar heeft zij met het college van Gedeputeerde Staten een gesprek over een aantal ontwikkelingen in Groningen sinds haar ambtsaanvaarding en de verwachtingen voor de toekomst.

Daarna krijgt de Koningin een uiteenzetting over de voortgang van het project de Blauwe Stad. Dit is een nieuw woon-, natuur- en recreatiegebied in het Oldambt dat ontwikkeld wordt binnen een ring van de plaatsen Midwolda, Oostwold, Finsterwolde, Beerta en Winschoten. In het plan is ruimte voor bijna 1500 woningen in het hoge marktsegment. Het hart van het plan bestaat uit een meer van 800 hectare. Daarnaast worden natuurgebieden en bossen aangelegd en gebieden als ecologische hoofdstructuur aangemerkt. De Koningin verricht om 14.15 uur de eerste officiële waterinlaat van het toekomstig meer van de Blauwe Stad.

Vervolgens rijdt de Koningin per koninklijke bus naar Delfzijl, waar zij om 15.00 uur in openbare basisschool de Brandaris een toelichting krijgt op de revitalisering van woonwijken in de stad. Verleden, heden en toekomst van de woonproblematiek worden belicht. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl wordt door de overheid gewerkt aan de ontwikkeling van herstructureringsgebieden en het ontwikkelen van nieuwe locaties voor wonen, werken en recreëren in Delfzijl.

Na een busrit door enkele woonwijken arriveert de Koningin om 15.40 uur bij de loodskotter Eems No.1, afgemeerd bij de Oosterhornterminal. Aan boord spreekt zij tijdens een vaartocht langs het chemiepark met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven in Delfzijl over de industriële ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van de chemie en het transport.

Om 16.15 uur wandelt de Koningin over de havenboulevard en vervolgens door het centrum, via de Grote Waterpoort naar de Havenstraat, waar zij plaatsneemt in een door Groninger paarden getrokken landauer voor een rit naar het Loodsmonument op de zeedijk. Onderweg krijgt zij onder meer een demonstratie van de bouw van nieuwe zeilschepen door langdurig werkzoekenden en schoolverlaters in het kader van een werk-leer traject, en is zij getuige van de start van de estafettehardloopwedstrijd voor basisschoolleerlingen.

Het bezoek eindigt om 17.00 uur bij het Loodsmonument met een afscheidswoord van de Commissaris van de Koningin en een kanonschot, dat de officiële startsein is van de jaarlijkse Pinksterfeesten. De Koningin vertrekt om 17.15 uur.
 
bron:RVD