In de media lijkt onduidelijkheid te
bestaan over de afspraken die door het Openbaar Ministerie (OM)
zijn gemaakt met betrekking tot de vervolging van de vader van de
kinderen Sara en Ammar die afgelopen vrijdag 22 december vanuit
Syrië naar Nederland zijn teruggekeerd. Deze verdachte van
ontvoering kan in Nederland wel degelijk vervolgd worden, dat is
onderdeel van de afspraken.

Hieronder worden kort de belangrijkste
afspraken vermeld.

Er is door het OM niet afgesproken dat de
vader van de kinderen niet zou worden vervolgd voor het delict
kinderontvoering.

Het OM heeft wél de internationale
signalering van de vader ingetrokken maar niet de nationale
signalering. Dat betekent concreet dat de vader wanneer hij naar
Nederland komt zal worden aangehouden.

Er zijn wel enkele afspraken gemaakt wat
betreft het vervolgingstraject. De vader zal snel nadat hij is
aangehouden worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Vervolgens zal de officier van justitie de schorsing van de
voorlopige hechtenis vorderen. Anders dan gebruikelijk zal door het
OM niet worden gevorderd dat in de schorsingsvoorwaarden wordt
opgenomen dat de vader zijn paspoort moet inleveren en dat hij
Nederland niet mag verlaten. Concreet betekent dat dus dat de vader
in vrijheid zijn rechtzaak kan afwachten.

Bij de eis ter zitting zal de officier van
justitie rekening houden met het feit dat de vader zijn medewerking
heeft verleend om de kinderen naar Nederland te halen.

Uiteindelijk zal het de rechter zijn die
in laatste instantie over deze zaak een oordeel velt.

Bij het maken van bovenstaande afspraken
is op een evenwichtige wijze rekening gehouden met zowel de
belangen van de kinderen die onder het ouderlijk gezag van de
moeder vallen, de gerechtvaardigde belangen die de man heeft als
vader van zijn kinderen en met het feit dat het recht zijn loop
moet hebben.

Er is geruime tijd intensief overleg
geweest tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het OM over
hoe deze zaak kon worden aangepakt. Er bestaat geen verschil van
inzicht in deze zaak tussen het OM in Groningen en het College van
procureurs-generaal. Ook bestaat er geen verschil van inzicht
tussen het OM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

bron:OM