Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, richt zich op de gang van zaken zoals: aard en herkomst van de stoffen die in Amsterdam stankoverlast hebben veroorzaakt, of dat dezelfde stoffen zijn als die in de Ivoorkust terecht zijn gekomen en of er een relatie is met de stoffen die op de Martens 7 zijn aangetroffen.

Aan de hand van de uitkomst van dit feitenonderzoek zal moeten worden nagegaan welke instanties, volgens de milieuregelgeving, een rol hadden. Het onderzoek verkeert dus nog niet in de fase waarin de rol van instanties en eventueel functionarissen aan de orde komt. In belang van het onderzoek kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan.

bron:OM