Minister Donner van Justitie heeft besloten dat er een onderzoek komt naar het toegangsbeheer en het toegangspassensysteem op Schiphol. Een onafhankelijke commissie zal het onderzoek uitvoeren. Dat schrijft minister Donner in een brief aan de Tweede Kamer over de beveiliging van de burgerluchtvaart naar aanleiding van de Diamantroof op Schiphol. 

De minister van Justitie heeft in een brief een uiteenzetting gegeven welke autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid en de beveiliging van de luchthaven Schiphol en omgeving. De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de beveiliging van de burgerluchtvaart op grond van de luchtvaartwet. Bij de uitvoering daarvan zijn er andere partners betrokken. De Koninklijke Marechaussee is belast met de uitvoering van de politietaak op de luchthaven. Deze politietaak omvat tevens de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen onder het gezag van de minister van Justitie. De AIVD verzamelt dreigingsinformatie op basis waarvan een risicoanalyse wordt vastgesteld. De minister voor Verkeer en Waterstaat is vanuit een algemene verantwoordelijkheid voor de luchtvaart bij de beveiliging betrokken. Daarnaast zijn er private partijen die een eigen verantwoordelijkheid hebben zoals de luchthaven Schiphol en verschillende luchtvaartmaatschappijen. Verder is in de brief is een korte beschrijving van de diamantroof in relatie tot de beveiliging opgenomen en de aankondiging van de instelling van een commissie. In de brief worden geen nadere mededelingen gedaan over het lopende onderzoek betreffende de diamantroof. De commissie moet inzicht verschaffen in het toegangsbeheer van en naar de airside van de luchthaven Schiphol. Daarnaast zal het toegangspassensysteem worden onderzocht. 
 
 
bron: ministerie van justitie