Het Ministerie van Justitie heeft per 1
februari de griffierechten in onder meer de Algemene wet
bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet
tarieven in burgerlijke zaken, de Wet op de Raad van State en de
Wet op de rechtsbijstand met 1,4 procent verhoogd.

Dat is gelijk aan het percentage waarmee
de consumentenprijsindex (CPI) vanaf 31 augustus 2005 tot en met 31
augustus 2006 is gestegen. Rechten die verschuldigd zijn voor de
datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven
ongewijzigd.

Bron: Raad voor de rechtspraak