Minister Donner van Justitie wil buitenlandse preventiemaatregelen tegen geweld in Nederland overnemen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om projecten  ter preventie van geweld in het publike en semi-publieke domein. De maatregelen zijn beoordeeld in een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie.

Omdat weinig bekend is over de effecten van preventiemaatregelen tegen geweld, heeft het kabinet in het Actieplan tegen Geweld onderzoek aangekondigd. In totaal zijn 36 voornamelijk buitenlandse maatregelen bestudeerd. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie zal de geselecteerde maatregelen, die effectief
gebleken zijn (best practices) geschikt maken voor overname in de Nederlandse praktijk. Veelbelovende buitenlandse preventiemaatregelen zoals Safer Bars (tegen geweld in cafés), PeaceBuilders en Responding Peaceful and Positive Ways (tegen geweld op school) en het programma Safe Dates (tegen 'dating' geweld) kunnen mogelijk ook in Nederland een bijdrage leveren aan de preventie van geweld. Experimenten in Nederland en de evaluatie daarvan moeten dat uitwijzen.

Uit het onderzoek blijkt  ook dat vroegtijdige interventies voor jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders effectief zijn in het voorkomen van geweld tijdens de adolescentie. Nagegaan wordt welke voorschoolse interventies een gunstig effect kunnen hebben op het voorkomen van geweld.
Naar aanleiding van het onderzoek schrijft minister Donner dat hij meer aandacht wil voor de evaluatie van preventieprojecten. Voortaan zal bij de start van elk preventieproject van het ministerie van Justitie ook een evaluatieonderzoek worden gepland. Bovendien laat de minister een handreiking schrijven hoe een project volgens wetenschappelijk aanvaarde standaarden kan worden geëvalueerd.
bron:MinJus