Minister Hirsch Ballin (Justitie) wil meer
toezicht op de kansspelen. Een nieuwe wet maakt het mogelijk
hiervoor een autoriteit op te richten. Ook komen er meer
mogelijkheden om overtreders van de wet een boete op te leggen. Dat
staat in de nieuwe Wet op de kansspelen. Deze wet moet de huidige
wet uit 1964 vervangen. Het ministerie van Justitie heeft het
wetsvoorstel voor commentaar gestuurd aan belanghebbende
organisaties.

Minister Hirsch Ballin houdt in zijn
voorstel vast aan het restrictieve kansspelbeleid. De nieuwe wet
moet de kansspelen in Nederland reguleren en beheersen. Een beperkt
aantal vaste aanbieders mag met een vergunning onder strikte
voorwaarden legale kansspelen aanbieden. Hiermee moet een legaal en
betrouwbaar alternatief ontstaan voor de illegale kansspelen. Deze
worden actief bestreden door de overheid.

Kansspelautoriteit

De wet maakt het ook mogelijk een
kansspelautoriteit op te richten. Deze autoriteit gaat de
vergunningen verlenen en treedt op als de voorwaarden niet worden
nageleefd.

De kansspelautoriteit kan straks ook
bestuurlijke sancties opleggen. Nu kan alleen strafrechtelijk
worden opgetreden.

Promotionele kansspelen

De nieuwe wet stelt ook eisen aan
promotionele kansspelen. Die kansspelen worden georganiseerd voor
de promotie van een product, dienst of organisatie.

Het aanbod van promotionele kansspelen
neemt sterk toe, onder meer op televisie.

Verdeling opbrengsten

De opbrengsten van kansspelen moeten
worden besteed aan een goed doel of terugvloeien in de
staatskas.

Volgens de nieuwe wet mogen
kansspelorganisaties alleen geld afdragen aan goede doelen die
voldoen aan criteria voor beleid, bestuur, besteding en
verslaglegging. Organisaties met een keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving voldoen daaraan.

Verder moeten kansspelorganisaties een
vijfjarig beleidsplan opstellen voor de verdeling van de
opbrengsten.

Bron:MinJus