(Persbericht) Juul is een zelfstandig werkend team dat bestaat uit huishoudelijk medewerkers, verzorgenden, verpleegkundigen, ambulante begeleiders, consulenten en vrijwilligers. Juul is een initiatief van Actie Zorg, MagentaZorg en WonenPlus Alkmaar. Onder het mom 'Samen zorgen we beter!' Het vernieuwende van Juul is dat verschillende hulpverleners à©à©n team vormen en samenwerken aan welzijn en zorg in de wijk. De huishoudelijk medewerker van Juul kent de verpleegkundige in de wijk en kent ook de vrijwilliger die hulp biedt. Juul is goed bereikbaar, kent geen wachttijden en heeft à©à©n rechtstreeks telefoonnummer. Het Juul team start op woensdag 29 september in Buurthuis De Wachter in 't Schermerhuys aan het Oudorperdijkje 65 te Alkmaar (Oudorp). Zij zijn op straat herkenbaar aan de rode bodywarmers en houden wekelijks spreekuur in het buurthuis. Meer informatie: Juul, tel. 072 520 00 80 of vanaf 28 september op de website www.juulzorgt.nl.

De (thuis)zorg staat al jaren onder druk. Dit wordt door iedereen gevoeld. De tijd voor zorg neemt af, terwijl deze tijd vaak hard nodig is. Actie Zorg, MagentaZorg en WonenPlus Alkmaar doen hier iets aan. Door samenwerking te realiseren van hulpverleners en vrijwilligers. Door het werk slimmer te organiseren. Door de wijkverpleegkundige van vroeger weer terug te brengen. En door de buurt en buurtbewoners meer met elkaar te verbinden zodat zij elkaar kunnen helpen. Persoonlijke aandacht staat bij Juul bovenaan. De cliënten zien altijd dezelfde mensen en niet iedere dag een andere hulpverlener. Daarnaast levert de Juul medewerker meer dan alleen zorg. Zo kan de cliënt zijn vragen over zorg, wonen en welzijn aan iedere medewerker stellen en wordt hij of zij niet van het kastje naar de muur gestuurd. Wanneer er geen direct antwoord is komen zij er later op terug. De kwaliteit van zorg, hulp of begeleiding is hoog.

Juul biedt ondersteuning in nauwe verbinding met andere voorzieningen en organisaties waaronder buurthuizen, wijkraden, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeente. Zij richt zich hierbij op drie speerpunten: wonen, denk hierbij aan de leefbaarheid in de wijk en woning, integratie, samenwerken en zorgdragen voor elkaar. Het tweede speerpunt is welzijn, en richt zich op ontmoeting, contact en activiteiten. En nummer drie is de zorg, zoals het handhaven of herstellen van de zelfzorg en ondersteuning bij huishoudelijke en persoonlijke zorg.

EINDE PERSBERICHT
Meer informatie bij:
Susan Baks, Manager Thuiszorg Actie Zorg, tel. 06 53 18 79 66 of [email protected]