De eerste naturalisatieceremonie in Alkmaar gaat
donderdag vanaf 10.00 uur van start onder begeleiding van enkele
kaasdragers. Deze speciale, feestelijke ceremonie is er voor
Alkmaarders die door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit
krijgen.

Voor de eerste naturalisatieceremonie zijn
zeventien naturalisandi uitgenodigd. Zij mogen voor de ceremonie
allemaal een partner of familielid meenemen én iemand die
hem of haar geholpen heeft bij het integreren.

Ceremonie

De ceremonie, die om de zes weken zal
worden herhaald, krijgt een feestelijk karakter. In de toespraak
gaat de gemeente Alkmaar in op de bijzondere betekenis van de
Nederlandse nationaliteit. Na de toespraak komen de naturalisandi
één voor één naar voren om hun besluit
en een bloemetje in ontvangst te nemen.

Paspoort

Na de overhandiging van het Koninklijk
Besluit op de naturalisatieceremonie gaat het Nederlanderschap in.
Dit betekent dat de naturalisandi pas na de ceremonie officieel
Nederlander zijn en daarna de gegevens in de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) worden aangepast. Na aanpassing in het GBA
kan het paspoort worden aangevraagd.

Wijziging regeling

Op 1 januari 2006 is de Regeling
verkrijging en verlies Nederlanderschap gewijzigd. Een van de
wijzigingen is dat nieuwe Nederlanders het Koninklijk Besluit tot
verkrijging van het Nederlanderschap niet meer thuisgestuurd
krijgen, maar uitgereikt krijgen tijdens een
naturalisatieceremonie.

Kaasdragers

De kaasdragers zijn ambtenaren in dienst
van de gemeente Alkmaar. In de zomermaanden voeren zij elke
vrijdagmorgen voor de deur van de het VVV gebouw een show op
waarbij de handel in kaas uit vroeger eeuwen opnieuw tot leven
wordt gebracht. Deze show, waaraan ook enkele kaasfabrieken uit
Noord Holland hun medewerking verlenen, trekt wekelijks vele
duizenden, voornamelijk buitenlandse, toeristen.

bron:Gemeente Alkmaar