Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamerleden àƒÆ’?à¶rà¼z en Van der Laan heeft de minister van buitenlandse zaken Bot aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Ministerraad van 29 april jl. zijn goedkeuring heeft gehecht aan de ondertekening door het Koninkrijk der Nederlanden van het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

De ondertekening zal volgens de minister zo spoedig mogelijk plaatsvinden, waarna de ratificatieprocedure zal worden opgestart. Daartoe zal een wetsontwerp worden voorbereid en bij de Tweede Kamer worden ingediend. Gelet op de steun die de motie van de twee kamerleden had kan worden verwacht dat het niet al te lang meer hoeft te duren voor het protocol ook in Nederland van kracht wordt.

bron:BuZa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular