De houder van een gezelschapsdier is zelf het belangrijkste aangrijpingspunt bij het oplossen of voorkomen van dierenwelzijnproblemen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Naar een effectieve borging van dierenwelzijn'. Het rapport van de interdepartementale werkgroep dierenwelzijn, dat in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde vastgesteld, wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

De werkgroep adviseert welzijnsproblemen op te lossen door informatieverstrekking en zelfregulering.
Als belangrijkste zelfreguleringsrinstrument adviseert de werkgroep het opzetten van een vrijwillig certificatiestelsel door de sector. De werkgroep wil het aantal wettelijke bepalingen verminderen. Bovendien zouden wettelijke bepalingen volgens de werkgroep alleen aan bod moeten komen als zelfregulering onvoldoende oplossing biedt voor de welzijnsproblemen.

Met het rapport wordt invulling gegeven aan een belangrijk speerpunt van het kabinet, namelijk meer verantwoordelijkheid bij de samenleving neerleggen. Het kabinet neemt nog geen definitief standpunt in over de aanpak van dierenwelzijnproblemen, alvorens het Forum Welzijn Gezelschapsdieren rapport heeft uitgebracht. Dit forum is in januari 2005 door minister Veerman geïnstalleerd. Het Forum zal het rapport 'Naar een effectieve borging van dierenwelzijn' betrekken bij het aandragen van oplossingen voor de welzijnsknelpunten bij gezelschapsdieren. Het forum brengt rond 1 oktober 2005 rapport uit.

bron:RVD