Het kabinet doet op 1 februari niet
collectief mee aan de actie om vijf minuten de lichten uit te doen.
Door de actie kunnen problemen ontstaan met de stroomvoorziening.
Daarom doet alleen het ministerie van VROM mee. Dit schrijft
minister-president Balkenende in antwoord op vragen van de Tweede
Kamer.

Op initiatief van de Franse organisatie
'Alliance pour la planète' is er op 1 februari 2007 een
internationale actie om aandacht te vragen voor klimaatverandering.
Dit gebeurt aan de vooravond van de presentatie van de
VN-klimaatrapportage in Parijs.

De oproep is om tussen 19.55 en 20.00 uur
de lichten uit te doen. Burgers en bedrijven in onder meer
Frankrijk, België, Duitsland en Nederland kunnen zo hun
bezorgdheid over de klimaatverandering onder de aandacht
brengen.

Sympathiek

Het kabinet staat sympathiek tegenover de
gedachte achter de oproep, schrijft Balkenende.

Bij massale deelname aan de actie is het
echter niet uit te sluiten dat zich problemen voordoen met de
stroomvoorziening tijdens of na afloop van de actie. Dit komt mede
doordat de actie niet is voorbereid met bijvoorbeeld
energiebedrijven en netbeheerder Tennet. De actie veroorzaakt dan
korte tijd een grote daling van het energiegebruik, die lastig is
op te vangen, vooral ook omdat het een Europa-brede actie is. Het
kabinet vindt het daarom niet verstandig collectief aan de actie
mee te doen. Alleen bij het ministerie van VROM gaan om 19.55 alle
lichten uit.

Bron: Ministerie Algemene Zaken