In de toekomst kunnen meer zaken voor de
kantonrechter komen. Bij de kantonrechter is geen advocaat
verplicht. De rechtspraak wordt digitaal ook beter bereikbaar. Het
kabinet wil zo de rechtspraak toegankelijker maken. Dat staat in de
kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Deetman. De
commissie heeft de modernisering van de rechterlijke organisatie
geëvalueerd. De kabinetsreactie is op voorstel van minister
Hirsch Ballin (Justitie) aan de Tweede Kamer gestuurd.

De commissie constateert dat de
Nederlandse rechtspraak na de laatste grote stelselwijziging weer
grotendeels bij de tijd is. Het kabinet neemt een groot aantal
aanbevelingen van de commissie over.

Kantonrechter

Het kabinet wil de bevoegdheid van de
kantonrechter om zaken te behandelen, uitbreiden.

Nu kunnen veel zaken tot 5.000 euro worden
voorgelegd aan de kantonrechter. Het kabinet wil dit bedrag
verhogen tot 10.000 euro. Afhankelijk van de gevolgen van deze
verhoging, beslist het kabinet of de grens in de toekomst verder
wordt verhoogd.

Ook wil het kabinet de categorie
consumentkoop bij de kantonrechter onderbrengen.

Bij de kantonrechter is het niet verplicht
een advocaat in te schakelen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker
naar de rechter stappen voor relatief eenvoudige zaken.

Digitaal toegankelijk

Het kabinet wil de elektronische
toegankelijkheid van de rechtspraak verbeteren.

Burgers moeten op eenvoudige manier kunnen
nagaan hoe ze bijvoorbeeld een zaak kunnen aanbrengen, wat ze
moeten doen als ze worden gedagvaard of wat de stand van zaken is
in de behandeling van de zaak.

Het ministerie van Justitie is begonnen
met wetswijzigingen die elektronisch berichtenverkeer in zowel het
civiele recht, bestuursrecht en het strafrecht mogelijk maken.

Ressorten

Nederland is onderverdeeld in vijf
ressorten met een eigen gerechtshof. Elk ressort omvat een of meer
provincies en telt een aantal arrondissementen met elk een eigen
rechtbank.

Het kabinet wil dat de gerechten voldoende
aanbod van zaken hebben om voldoende en gekwalificeerd personeel in
dienst te kunnen nemen en houden.

Het kabinet stelt daarom een nieuwe
indeling voor: ressort Leeuwarden (provincies Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel), ressort Amsterdam (provincie Noord-Holland),
ressort Den Haag (provincie Zuid-Holland), ressort Arnhem
(provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland) en het ressort Den
Bosch (provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg).

Dit betekent onder meer dat het kabinet
voorstelt om van de provincie Flevoland een zelfstandig
arrondissement te maken.

Samenwerking

Het kabinet wil ook dat de rechtbanken
binnen een ressort kunnen samenwerken. Het gaat dan om de
specialistische rechtspraak of de behandeling van specifieke
soorten zaken die niet zo vaak voorkomen.

Dit geldt ook wanneer een rechtbank
tijdelijk niet over genoeg capaciteit beschikt. Zaken kunnen dan
worden afgehandeld in een van de andere arrondissementen binnen het
ressort.

Bron:MinJus