Het kabinet vindt het van belang per 1
januari 2007 de grenzen open te stellen voor werknemers uit Polen
en zeven andere Midden- en Oost-Europese landen die in 2004 zijn
toegetreden tot de Europese Unie. Zeker nu het aantal vacatures
snel stijgt en het steeds lastiger wordt voor werkgevers om genoeg
werknemers te vinden in Nederland of de oude EU-lidstaten, is een
vrij verkeer van werknemers gewenst. Bovendien vindt het kabinet
dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de
buitenlandse werknemers oneerlijk concurreren met Nederlandse
werknemers. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de
ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd.

Het kabinet vreest dat het dicht houden
van de grenzen een rem zet op de economische groei en op de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. De afgelopen maanden stijgt
het aantal vacatures veel sneller dan het aantal mensen dat deze
banen zou kunnen vervullen, blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. Het kabinet wil daarom dat werkgevers
ook een beroep kunnen doen op werknemers uit Polen, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië.

Eerder heeft het kabinet al met de Tweede
Kamer afgesproken begin volgend jaar vrij verkeer van werknemers in
te voeren met de landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU. Het
kabinet moest vóór die tijd wel voldoende maatregelen
nemen om ervoor te zorgen dat de buitenlandse werknemers geen
oneerlijke concurrentie zouden vormen voor Nederlandse werknemers.
Bijvoorbeeld door te regelen dat werkgevers gelijk loon voor gelijk
werk betalen. Ook moest het kabinet ervoor zorgen dat de werknemers
volwaardige en veilige huisvesting krijgen. Het grootse deel van de
maatregelen is al eerder dit jaar afgerond. Een beperkt aantal zal
op zeer korte termijn worden afgerond.

Vorige week heeft het kabinet besloten de
grenzen voorlopig nog niet open te stellen voor werknemers uit
Bulgarije en Roemenië als deze landen begin volgend jaar
toetreden tot de EU. Zij vallen onder hetzelfde overgangsregime als
waar de landen die in 2004 zijn toegetreden destijds onder vielen.
Na een jaar wil het kabinet evalueren hoe de arbeidsmigratie zich
ontwikkelt en of voor deze landen het beleid versoepeld kan
worden.

bron:SZW