Het kabinet leeft intens mee met de ouders
en nabestaanden van de militair die in Afghanistan is omgekomen.
Zij hebben een groot verlies te verwerken gekregen. Onze gedachten
zijn bij hen, zei minister-president Balkenende. De 21-jarige
Nederlandse korporaal van de luchtmobiele brigade kwam op
vrijdagochtend 20 april 2007 tijdens een voetpatrouille in de
provincie Helmand in Afghanistan door een explosie om het leven.
Generaal Dick Berlijn, Commandant der Strijdkrachten, heeft dat
bekendgemaakt.

'De gesneuvelde militair was 21 jaar. Het
kabinet leeft intens mee met zijn ouders en de andere nabestaanden.
Zij hebben vandaag een groot verlies te verwerken gekregen. Onze
gedachten zijn bij hen.', zei Balkenende. De minister-president
vervolgde: 'Het werk van de Nederlandse militairen in Afghanistan
is moeilijk en met aanzienlijke risico's omgeven. De ministerraad
heeft diep respect voor de inzet van onze mensen daar. We willen
dat respect vandaag opnieuw uitdrukken.'

bron:RVD