Het kabinet heeft een website geopend
waarop mensen kunnen meepraten over het beleid voor de komende vier
jaar. Centraal staan de zes pijlers uit het coalitieakkoord. Tot
eind mei 2007 wordt wekelijks één onderwerp
uitgelicht.

In het coalitieakkoord beschrijft het
kabinet zes onderwerpen die de komende kabinetsperiode extra
belangrijk zijn:

-Nederland in Europa en de wereld

-Veiligheid, stabiliteit en respect

-Een duurzame samenleving

-Een overheid van en voor burgers

-De economie van Nederland

-Samen leven in Nederland

Deze zes pijlers staan centraal op de
website Samenwerkenaannederland.nl.

Discussie

Op de site kunnen mensen deelnemen aan
discussies. Dit kan bijvoorbeeld door zelf een nieuwe discussie te
starten, een eigen reactie te plaatsen op een discussie of te
reageren op reacties van anderen.De ideeën worden gebruikt bij
het maken van de plannen voor de komende jaren.

bron:RVD