De ernst en omvang van de alcoholproblematiek onder jongeren is
alarmerend. Kinderen drinken op steeds jongere leeftijd en jongeren
drinken te vaak en te veel. Zeven van de tien kinderen drinkt al op of
voor hun twaalfde jaar het eerste glas alcohol. Eenderde van de
15-jarigen is maandelijks dronken. Nederlandse jongeren drinken het
meest frequent van Europa en drinken per avond erg veel. Deze
uitkomsten uit recente onderzoeken maken duidelijk dat er maatregelen
nodig zijn om het alcoholgebruik onder jongeren en vooral kinderen
terug te dringen.

Dit schrijft minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
in zijn beleidsbrief alcohol en jongeren waar het kabinet mee heeft
ingestemd. In de beleidsbrief wordt een evenwichtig pakket aan
maatregelen voorgesteld.

 • Handhaving leeftijdsgrenzen: meer inspecties van de Voedsel en
  Warenautoriteit en de mogelijkheid tot schorsen van de horecavergunning.

 • Voorlichting: meer voorlichting aan ouders en het voortzetten van voorlichting aan jongeren en kinderen op de basisschool.
 • Prijsbeleid: accijnsbeleid wordt op jongeren afgestemd met een
  verbruiksbelasting van 0,60 euro op mixdranken, een verhoging van de
  bieraccijns met ruim 20 procent en een verlaging van 15 procent op de
  accijns van gedistilleerd.
 • Reclame en marketing: toetsing vooraf van commercials aan de
  Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank en een aanzienlijke beperking
  van radio-, TV- en bioscoopreclame richting jongeren, bij voorkeur via
  zelfregulering van het alcoholbedrijfsleven.

 • Alcohol en veiligheid: interdepartementaal de gemeenten
  ondersteunen met horecabeleid, het bestrijden van illegale horeca en
  het rijden onder invloed.

Bron: Ministerie van Algemene Zaken