Het kabinet komt met nieuwe initiatieven
om werkloosheid onder allochtone jongeren aan te pakken. Zo zijn er
afspraken gemaakt over regionale banenplannen. Ook gaat het kabinet
zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Staatssecretaris Aboutaleb
(SZW) schrijft dit aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op
adviezen van de SER om meer allochtone jongeren aan het werk te
helpen.

Ondanks de gunstige economische situatie
hebben nog steeds te veel allochtone jongeren geen werk. Volgens de
SER komt dit vooral doordat zij vaak een lager opleidingsniveau
hebben. Het kabinet ontwikkelt mede daarom een breed programma
tegen taalachterstanden en schooluitval.

Op de participatietop zijn afspraken
gemaakt met gemeenten, werkgevers en werknemers om regionale
banenplannen op te stellen, in samenwerking met UWV en CWI.

De staatssecretaris vindt verder dat er
meer aandacht moet zijn voor sociale vaardigheden en
sollicitatievaardigheden van allochtone jongeren.

Aboutaleb wil met voorrang discriminatie
op de arbeidsmarkt bestrijden. Het kabinet maakt een plan dat
vooroordelen moet tegengaan en moet bijdragen aan positieve
beeldvorming. Dit gebeurt in overleg met werkgevers en de
allochtone gemeenschap.

Bron: SZW