Het kabinet reserveert geld voor de
projecten Klavertje 4 Venlo, Hoeksche Waard, Eindhoven A2 Zone,
Noordelijke IJ-oevers (Amsterdam) en Greenports. Dit betekent dat
de regio's de projecten verder kunnen gaan uitwerken.

Met de selectie van deze projecten geeft
het kabinet uitvoering van de Nota Ruimte. Hiervoor is 1 miljard
euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES)
beschikbaar.

De vijf grote ruimtelijke projecten moeten
de economie en de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke impuls
geven.

Een volgend kabinet beslist over de
definitieve bijdrage van het Rijk. Dit gebeurt nadat de
onderhandelingen over de verdeling van de kosten zijn afgerond.

Bron: VenW