Buitenlandse dienstverlenende bedrijven
uit de Europese Unie (EU), die in Nederland werknemers willen
inzetten die hier niet zonder meer mogen werken, hoeven straks niet
langer een kopie van het identiteitsbewijs van deze werknemers te
overleggen aan het Centrum voor Werk en Inkomen. Dit heeft het
kabinet besloten op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens
van de Europese Commissie voor minder en eenvoudiger regels voor
dienstverleners. De versoepeling geldt ook voor dienstverleners uit
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Dienstverleners moeten nu nog wel een
kopie van het identiteitsbewijs van deze werknemers overleggen. Dit
is een onderdeel van de meldingsplicht, het zogeheten
notificatiesysteem. Deze meldingsplicht geldt voor dienstverleners
uit de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die
hier aan de slag willen met werknemers die hier niet zonder meer
mogen werken.

Het kabinet heeft ook besloten dat
kopieën van een verblijfs- en werkvergunning hier alleen nog
maar nodig zijn voor werknemers uit niet EU-landen, de zogenoemde
‘derde landen’. Uiteraard moet er dan in het eigen land
van de dienstverlener wel zo’n vergunningsplicht gelden. Deze
situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij Oekraïense werknemers
van een Poolse dienstverlener die in Nederland komen werken.

Verder worden de regels ook in een ander
opzicht eenvoudiger. Asielzoekers die stage lopen voor een
beroepsopleiding, hebben daarvoor niet langer een
tewerkstellingsvergunning nodig. De administratieve lasten voor de
betreffende werkgevers worden daarmee verlaagd. Daarnaast sluit het
beter aan bij de voorwaarden die gelden voor andere buitenlandse
studenten.

De maatregelen vergen een wijziging van
het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. De ministerraad
heeft ermee ingestemd het wijzigingsvoorstel voor advies naar de
Raad van State te sturen. De ingangsdatum van de maatregelen moet
nog worden bepaald.

bron:SZW