Het kabinet gaat via de instelling van een stuurgroep stimuleren dat meer allochtone vrouwen aan het werk gaan. De stuurgroep ´Allochtone vrouwen en arbeid' zorgt voor afstemming van activiteiten tussen gemeenten, Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het aan elkaar verbinden van netwerken van werkgevers en allochtone vrouwen.

De stuurgroep ziet ook toe op de afspraken die de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM) heeft gemaakt om de arbeidsdeelname van allochtone vrouwen te bevorderen.

Het kabinet heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie. De instelling van de stuurgroep is onderdeel van de reactie van het kabinet op de resultaten van de PaVEM, die 1 juli ophoudt te bestaan. Naast instelling van de stuurgroep overweegt het kabinet af en toe een beroep te doen op ´ambassadeurs' om projecten voor allochtone vrouwen te promoten of om plaatselijke netwerkbijeenkomsten te bevorderen.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular