Het kabinet stelt een nieuw
Innovatieplatform in. Het platform gaat bijdragen aan innovatie en
ondernemerschap in Nederland. Daarbij krijgen terreinen als zorg,
onderwijs, energie en waterbeheer bijzondere aandacht. Het platform
staat onder voorzitterschap van minister-president Balkenende.
Minister Plasterk (OCW) wordt eerste vice-voorzitter, minister Van
der Hoeven (EZ) tweede vice-voorzitter.

De taak van het Innovatieplatform is
voorwaarden scheppen, verbindingen leggen en visie ontwikkelen om
innovatie en ondernemerschap in Nederland een impuls te geven.

Verder draagt het platform bij aan de
langetermijnstrategie voor innovatie en ondernemerschap. Deze
strategie wordt ontwikkeld in het kader van het project 'Nederland
Ondernemend Innovatieland' uit het coalitieakkoord.

Het innovatieplatform bestaat uit
zeventien leden, afkomstig uit het bedrijfsleven en de kennis- en
onderwijsinstellingen:

drs. J. de Boer (Governance Support)

prof. dr. P. Borst (Nederlands
Kankerinstituut)

prof. dr. R.H. Dijkgraaf (Universiteit van
Amsterdam)

ir. W. Draijer (McKinsey/STT)

mevrouw prof. dr. S.J.M.H. Hulscher
(Universiteit Twente)

ir. G.J. Kleisterlee (Philips)

mevrouw mr. M.J. Oudeman MBA (Corus
Nederland)

drs F. Sijbesma (DSM)

dr. A.H.G. Rinnooy Kan (SER)

drs. R.M. Smit (Vrije
Universiteit/Christelijke Hogeschool Windesheim)

drs. C.A.M. Tetteroo (ROC Eindhoven)

mevrouw M. Usta (Colourful People)

S.E. Verhart (Media Republic)

mevrouw drs. C. Zuiderwijk (Tergooi
ziekenhuizen)

Bron:OCW