Het kabinet heeft enkele gebieden in
Nederland aangewezen als veiligheidsrisicogebieden. Het gaat onder
meer om de centrale stations in de vier grote steden. Op deze
plaatsen krijgen opsporingsambtenaren meer bevoegdheden. Het
publiek wordt geadviseerd deze gebieden te mijden. Dit staat in een
ontwerpbesluit waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het ontwerpbesluit hangt samen met de wet
die de mogelijkheden verruimt om terroristische misdrijven op te
sporen en te vervolgen.

Veiligheidsrisicogebieden

De veiligheidsrisicogebieden zijn:

de centrale stations in de vier grote
steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht)

het Binnenhof in Den Haag

de burgerluchthavens

kerncentrale Borssele

het Mediapark in Hilversum.

Bevoegdheden

Opsporingsambtenaren mogen in deze
gebieden zonder bevel van de officier van justitie voertuigen en
voorwerpen onderzoeken en personen fouilleren om een terreurdaad te
voorkomen. Het fouilleren blijft beperkt tot het aftasten van de
kleding en zo nodig het onderzoeken van aparte kledingstukken.

Wel moeten er aanwijzingen zijn dat een
terroristische aanslag wordt voorbereid. Ook moet het belang van
het onderzoek ermee worden gediend.

Het kabinet is in overleg met de gemeenten
en het openbaar ministerie over de uitvoering van het
ontwerpbesluit. De regeling treedt op 1 februari 2007 in
werking.

Bron: MinJus