Het kabinet heeft een beslissing genomen over projecten in de Noordvleugel. Almere kan 60.000 woningen bouwen tussen 2010 en 2030. Er is 4,5 miljard euro gereserveerd om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. Dit staat in een brief van minister Peijs (VenW) en minister Dekker (VROM) aan de Tweede Kamer. Het programma moet de internationale concurrentiepositie van de noordelijke Randstad versterken. In het programma staan besluiten over wonen, werken en natuur.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van de regio komt het kabinet met een planstudie over drie opties:
-stroomlijnalternatief: verbreden van de bestaande snelwegen A6, A1, A10-oost, het gedeeltelijk overkluizen en verdiepen van de A9 Gaasperdammerweg en de aanpak van de A9 richting Amstelveen;
-verbindingsalternatief: een nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9 via een tunnel, aanpak van de A10-oost en de A6 en de A9 richting Amstelveen;
-locatiespecifiek alternatief: verbreden van de A10-oost, A1 en de A6.
Het kabinet heeft besloten de bovengrondse varianten van het stroomlijnalternatief en het verbindingsalternatief te laten vervallen.

Wonen en leven
Het kabinet heeft ook besluiten genomen om het woon- en leefklimaat, natuur en recreatie te verbeteren. Zo komt er een aquaduct bij Muiden en worden er projecten uitgevoerd uit de Groene Uitweg. Dit is een regionaal programma in het gebied tussen Amsterdam, Almere en Utrecht.

Openbaar vervoer
Het kabinet komt met een planstudie naar het openbaar vervoer in de Noordvleugel. De studie moet de toekomstige knelpunten en de oplossingen voor het openbaar vervoer in beeld brengen.

Nota Ruimte
Het programma Noordvleugel komt voort uit de Nota Ruimte. Andere programma's uit de Nota Ruimte zijn: Zuidvleugel, Groene Hart en Zuidoost Brabant/Noord Limburg. Bij de uitvoering van het programma wordt steeds gekeken naar vier elementen: economie, woningbouw, bereikbaarheid en groen/blauw (woon, werk en leefklimaat).

Bron: VenW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular