Het kabinet steunt de voorstellen van de
Europese Commissie om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen. Ook Nederland moet volgens het kabinet een
'substantiële bijdrage' leveren. Dit staat in een brief aan
de Tweede Kamer.

In januari 2007 deed de Europese Commissie
het voorstel om de uitstoot van broeikasgassen door industrielanden
in 2020 met 30% terug te dringen. Ook stelde de commissie voor dat
de Europese Unie in ieder geval zelf de uitstoot met minimaal 20%
vermindert, ook als andere industrielanden nog niet meedoen.Het
kabinet steunt beide voorstellen.

Volgens het kabinet moet ook Nederland een
'substantiële bijdrage' leveren. Daarvoor zijn de
voorstellen van de Europese Commissie richtinggevend. Omdat het
huidige kabinet demissionair is, moet een nieuw kabinet
gedetailleerder aangeven welke ambitie Nederland zelf heeft.

Leiderschapsrol

De omvang en de ernst van
klimaatverandering vragen volgens het kabinet om een
leiderschapsrol van de Europese Unie. Dit draagt ook bij aan de
geloofwaardigheid van de EU en kan de impasse rond de
internationale klimaatonderhandelingen helpen doorbreken.

Een ambitieus klimaat- en energiebeleid
zal de concurrentiepositie van Europa versterken, aldus het
kabinet.

Bron:VROM