Instellingen moeten straks genoeg geld beschikbaar stellen om een cliëntenraad te laten functioneren. Dit staat in een wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), waarmee het kabinet vandaag akkoord is gegaan. Het wetsvoorstel maakt het verder mogelijk dat de cliëntenraad eenvoudig voor zijn recht kan opkomen. Daarnaast wordt de reikwijdte van het adviesrecht uitgebreid en komt een aantal bevoegdheden onder de regeling voor verzwaard advies.

Op grond van de WMCZ hebben cliëntenraden invloed op de gang van zaken in zorginstellingen. Zij adviseren directies over bijvoorbeeld gewenste voorzieningen, benoeming van artsen, huisregels en klachtenprocedures. Bewoners of familieleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de cliëntenraden.
bron:VWS