Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties vraagt namens het kabinet de SER welke bijdragen de 31 steden van het grotestedenbeleid (G31) kunnen leveren aan het realiseren van de Lissabondoelstellingen. Deze adviesaanvraag is geplaatst tegen de achtergrond van de accentuering van groei-en werkgelegenheid binnen de Lissabonstrategie en het recent vastgestelde Nationaal Hervormingsprogramma.

Dit programma heeft mede als doel om de 'governance' en de implementatie van de Lissabonstrategie te verbeteren. Eén van de mogelijkheden om deze verbetering te realiseren is het erbij betrekken van decentrale overheden en dan met name de G31 in de relatie tot hun omgeving. Het Nationaal Hervormingsprogramma biedt daartoe ook ruimte door middel van het opstellen van lokale en regionale actieprogramma's.
bron:SER