Het kabinet heeft de SER verzocht te
adviseren over de vraag of de positie van werknemers in de
onderneming versterkt moet worden. Aanleiding is het rapport van de
Commissie Frijns over het Nederlandse systeem van corporate
governance. In dit rapport wordt wel aandacht besteed aan de
positie van de aandeelhouders, maar niet aan de positie van de
werknemers.

Het kabinet wil daarom dat de SER in
aanvulling op de werkzaamheden van de Commissie Frijns nagaat of de
positie van werknemers in de onderneming versterking behoeft, een
positie die niet los gezien kan worden van die van andere
stakeholders. Het kabinet verzoekt de SER uiterlijk medio oktober
de vragen van de adviesaanvraag te beantwoorden.

bron:SER