De kwaliteit van de zorg zichtbaar maken,
de invloed van patiënten vergroten en de zorg veiliger maken.
Dat zijn volgens het kabinet de prioriteiten voor de komende vier
jaar bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Dit staat in
de brief Koers op Kwaliteit, die aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Hierin worden de prioriteiten uitgewerkt in drie pijlers.

Kwaliteit zichtbaar en meetbaar maken

Om de kwaliteit van zorg goed te kunnen
beoordelen, wil het kabinet dat de prestaties van instellingen en
ervaringen van patiënten vergeleken kunnen worden.

De betrokken partijen stellen daarvoor
meetpunten (indicatoren) op voor hun eigen sector. De verpleging,
verzorging en thuiszorg beginnen hiermee. In 2008 moeten de
prestaties over 2007 beschikbaar zijn, onder meer via
www.kiesbeter.nl.

Invloed van patiënten vergroten

Het kabinet wil onder meer toegankelijke
informatievoorziening, zodat patiënten meer invloed kunnen
uitoefenen op het zorgaanbod.

Verder wil het kabinet de rechtspositie
van patiënten wettelijk vastleggen en organisaties van
patiënten, gehandicapten en ouderen financieren.

Na de zomer worden hierover uitgewerkte
voorstellen gedaan.

Zorg veiliger maken

In deze pijler staan
patiëntveiligheid en vermijdbare schade terugdringen in alle
zorgsectoren centraal. Dit beleid wordt samen met de partijen in
het veld ontwikkeld

Verder wil het kabinet meer ruimte bieden
aan innovatie en vermindering van administratieve procedures.

Bron: VWS