Staatssecretaris Bussemaker heeft gezegd
dat het 'kabinet op medisch-ethisch terrein de klok niet wil
terugdraaien, maar de praktijk wél wil verbeteren'. De
overheid moet op dit gebied een volgende en niet een leidende rol
spelen. Dit zei staatssecretaris Bussemaker (VWS) op 17 april 2007
tijdens een lezing over medische ethiek op de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

'Wie het coalitieakkoord op dit punt goed
leest, ziet dat er helemaal geen sprake is van het terugdraaien van
de klok', zei Bussemaker. 'Aan de mogelijkheid op abortus en
euthanasie wordt bijvoorbeeld niet getornd.'

Centrale waarden bij medisch-ethische
thema's zijn volgens Bussemaker autonomie, keuzevrijheid en
bescherming van het ongeboren leven. De staatssecretaris vindt het
daarnaast ook belangrijk de professionaliteit van de arts te
erkennen.

Levensbeëindiging

Autonomie en keuzevrijheid zijn
belangrijke waarden voor de Wet voor het beëindigen van het
leven op verzoek. 'Het is de patiënt en de patiënt
alleen die kan verzoeken tot levensbeëindiging.'

Het kabinet handhaaft de huidige wetgeving
en praktijk, zei de staatssecretaris.

Bussemaker is blij met de investeringen in
palliatieve zorg, de zorg aan stervenden. 'Gebrekkige zorg in de
laatste levensfase mag nooit een argument zijn om voor euthanasie
te kiezen. Andersom mag het bestaan van palliatieve zorg geen reden
zijn een verzoek tot levensbeëindiging te weigeren.'

Abortus

Volgens de staatssecretaris gaat de
overheid zich niet bemoeien met de keuze die een vrouw neemt over
een ongewenste zwangerschap. 'De vrouw neemt het besluit in
overleg met de arts en dat zal zo blijven'.

Het beleid voor ongewenste zwangerschappen
kan wel beter, vindt Bussemaker. Zo begint goed beleid volgens haar
bij gerichte seksuele voorlichting en preventie.

Een vrouw die ongewenst zwanger is, moet
een besluit nemen 'waar ze de rest van haar leven mee kan leven'.
Als vrouwen twijfelen, kan het volgens Bussemaker van groot belang
zijn uitgebreid diverse alternatieven voor abortus te
bespreken.

Verder komt er een onderzoek naar de
psychosociale gevolgen van abortus en de aard van de noodsituatie.
Hierbij worden ook de gevolgen van het houden van het kind en
adoptie meegenomen. Met de uitkomsten kan volgens Bussemaker de
hulpverlening bij de besluitvorming worden verbeterd.

Embryowet

In het coalitieakkoord is afgesproken het
verbod te handhaven speciaal embryo's te kweken voor onderzoek.
Tegelijkertijd wordt onderzoek met volwassen stamcellen
gestimuleerd.

Volgens Bussemaker moet de discussie over
onderzoek met stamcellen verder gaan. 'Want ook bij dit onderwerp
gaat het om vragen die de essentie van ons bestaan raken'

Waardenconflicten

Bussemaker vindt dat de overheid bij
waardenconflicten zoals die over abortus, euthanasie en de
embryowet, een volgende en niet een leidende rol moet spelen.

'Het is goed als er over dit soort
principiële kwesties eerst breed gedebatteerd wordt door
burgers, professionals, maatschappelijke organisaties en er
jurisprudentie plaatsvindt'

Bron: VWS