Het kabinet wil een discussie met de moslimgemeenschap in Nederland tot stand brengen over de verhouding tussen godsdienst en wetenschap. Dit zei premier Balkenende (CDA) gisteren naar aanleiding van de oproep van minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) tot een discussie over evolutieleer en schepping.

Koran
Volgens Van der Hoeven blijken scholieren en studenten met een moslimachtergrond niet altijd bereid om kennis over de evolutietheorie op te doen, omdat deze niet strookt met wat in de koran staat. Balkenende: "Het is goed dat deze discussie over de relatie tussen religie en wetenschap gevoerd gaat worden, met name in de islamitische gemeenschap." Hierbij moet volgens de premier ook de waardebepaaldheid en waardevrijheid van wetenschappelijk onderzoek betrokken worden.

Kerndoelen onderwijs
Balkenende zei overigens niet te twijfelen aan de waarde van de evolutieleer. In navolging van Van der Hoeven verzekerde hij dat de evolutieleer niet uit de kerndoelen van het onderwijs verdwijnt. Van der Hoeven verwees bij haar oproep naar Intelligent Design, een Amerikaanse stroming uit de jaren negentig die een intelligente ontwerper achter het leven op aarde vermoedt.

Sluwe creationisten
Wetenschappers hebben verbaasd gereageerd op de oproep van Van der Hoeven, die zij vorige week deed in de Volkskrant. "Alle argumenten van creationisten en intelligent designers zijn in de wetenschap stuk voor stuk door feiten ontzenuwd", zegt Hans Roskam, evolutiebioloog uit Leiden, vandaag in de bijlage Wetenschap en Onderwijs van NRC Handelsblad. "Dat de minister zich nu heeft laten ompraten door sluwe creationisten om opnieuw dit debat te voeren, vind ik schandelijk. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen kerk en staat. De minister moet zich hier verre van houden."

Intelligent Design
Minister Van der Hoeven is tot haar plan geïnspireerd door een gesprek met de Delftse nanotechnoloog professor Cees Dekker, die onlangs met collega's een boek schreef over Intelligent Design. Dekker en zijn medeauteurs willen met hun boek discussie losmaken over de vraag of de evolutietheorie wel het ontstaan van à¡lles kan verklaren.

´Niet-herleidbare complexiteit'
Ze accepteren wel dat evolutie heeft plaatsgevonden, maar denken dat er elementen bestaan die een 'niet-herleidbare complexiteit' hebben. Deze kunnen dus niet geëvolueerd zijn, maar moeten zijn ontworpen door een intelligente kracht.

Aliens
"Als blijkt dat het leven intelligent ontworpen is, dan kan dat door God zijn gebeurd, maar net zo goed door aliens of door een organiserend principe in de kosmos", zegt Dekker. "Ik ben een christen dus ik zie er uiteraard de hand van God in, maar dat aspect valt buiten het domein van de wetenschap."

bron:RKK