Het kabinet wil burgers bekender en
vertrouwder maken met de kernwaarden van de rechtsstaat. Een
commissie onder leiding van WRR-voorzitter Van de Donk gaat het
kabinet hierover voorstellen doen. Minister Hirsch Ballin
(Justitie) heeft de commissie geïnstalleerd, mede namens
minister Ter Horst (BZK).

Bij kernwaarden van de rechtsstaat gaat
het bijvoorbeeld om het gelijkheidsbeginsel en de grondrechten,
zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst.
Daarnaast gaat het om het werk van het parlement, de rechterlijke
macht, het openbaar ministerie en instellingen als de Raad van
State.

Botsing kernwaarden

Veel actuele politiek-maatschappelijke
discussies gaan direct of indirect over de botsing tussen
verschillende kernwaarden. Bijvoorbeeld over de spanning tussen de
vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, of tussen
privacybescherming en terrorismebestrijding.

Het kabinet vindt het van belang dat de
verschillende bevolkingsgroepen in Nederland bij deze discussies
voldoende bekend zijn met de betekenis van die kernwaarden.

Gebrek aan kennis en aan gedeelde waarden
kan uiteindelijk het draagvlak voor de rechtsstaat aantasten.

Adviescommissie

De commissie die het kabinet hierover gaat
adviseren, heeft een brede maatschappelijke samenstelling: van
sport, onderwijs, wetenschap, godsdienst, bedrijfsleven, politiek,
media, politie tot rechterlijke macht.

De commissie komt voor 1 december 2007 met
een rapport.

Bron:MinJus